Välkommet regeringsuppdrag om farmaceutsortiment

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att utreda hur ett farmaceutsortiment på apotek ska kunna införas. Uppdraget ska utföras i samverkan med TLV samt berörda organisationer och redovisas 31 maj 2024.

  • Det är oerhört glädjande att regeringen vill införa ett farmaceutsortiment, något som apoteken har uttryckt ett behov av länge. Glappet mellan receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel är ibland onödigt stort. Apotekens farmaceuter har hög kompetens att säkerställa korrekt och trygg läkemedelsanvändning säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Redan förra året anordnade Sveriges Apoteksförening ett visionsseminarium ihop med Läkemedelsverket där möjligheter och utmaningarna med ett farmaceutsortiment diskuterades.

  • På seminariet tog vi upp olika exempel på läkemedel som skulle kunna ingå och analyserade vad innebörden för olika läkemedel eller patienter kan bli. Vi gick även igenom hur det fungerar rent praktiskt med exempel från andra länder t.ex. i Norge och Storbritannien säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som arrangerade seminariet.

Sveriges Apoteksförening ser fram emot att samarbeta med LV kring detta uppdrag då föreningen har samlat på sig erfarenheter och kunskap kring detta under lång tid.

 

För ytterligare kommentarer:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 508 27 41

fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se