Världsfarmaceutdagen – vi kan mer!

Den 25 september varje år uppmärksammas världsfarmaceutdagen av den internationella farmaceutorganisationen FIP. Årets tema är ”Apoteken stärker hälso- och sjukvården” med budskapet ”Låt farmaceuterna göra mer”. Det är något som jag verkligen instämmer i.

Pandemin visade vägen

I de flesta länder i världen visade apoteken hur viktiga de är för ett lands hälso- och sjukvårdssystem genom att vara de som höll öppet genom pandemin när många andra samhällsfunktioner begränsades. Och vi höll inte bara öppet – vi hanterade dessutom fler kunder än vanligt (som även hämtade fler läkemedel), kunder som sökte vår hjälp både för att undvika att smittas genom att köpa munskydd och handsprit och kunder som sökte symtomlindring via receptfria läkemedel. Men apoteken blev snart också en ännu viktigare spelare när de bistod med testning och senare blev många apotek ute i världen en naturlig plats för att få sin vaccination.

Vi byggde på det som redan fanns

Apoteken var redan före pandemin en naturlig del av samhället med hög tillgänglighet och med välutbildad personal dit kunderna gick med sina frågor om allt från lättare förkylningsbesvär till hur de kunde förebygga mer allvarlig sjukdom. Det var därför inte konstigt att apoteken fick en viktig roll. När självtesterna lanserades var det en utvidgning av befintligt sortiment. Apotekens möjlighet till rådgivning och höga förtroende kunde utnyttjas för att öka vaccinationsviljan. I de länder där det redan tidigare var vanligt med vaccination utförd av farmaceuter på apotek kunde detta utökas med vaccin mot Covid-19 men även andra länder införde vaccination på bred front genom de erfarenheter som andra apotekssystem redan dragit.

Fortsatt utveckling leder till ännu bättre beredskap

Även apoteken i Sverige gjorde stora insatser under pandemin. Men farmaceuter har inte vaccinerat på apotek eftersom detta inte fanns uppbyggt på förhand. Det är något vi behöver utveckla för att stå starkare inför framtida kriser. Andra utvecklingsområden där vi ser att apoteken och farmaceuterna i Sverige kan utvecklas mer är Farmaceutiska tjänster, större möjligheter att byta läkemedel vid rest- och bristsituationer, möjlighet till extra-expedition när receptet gått ut eller har slutexpedierats samt införandet av ett farmaceutsortiment. Det finns också stor potential i att apoteken likt många andra länder kan gå längre i egenvårdsrådgivningen och ordinera receptbelagda läkemedel i vissa fall.

Inte avlastning eller uppgiftsväxling

Utvecklingen på apoteken handlar inte om att vi ska ta över uppgifter som redan utförs bättre på andra ställen inom hälso- och sjukvården. Vi utgår från patientens behov och lägger till saker och utvecklar tjänster som inte finns idag. Det som vi skapar utgår från vad farmaceuter och apotek kan bidra med och gör att patienterna får en bättre läkemedelsbehandling med en god tillgänglighet till apotekstjänster. Därmed kan övriga inom hälso- och sjukvården ägna större del av sin tid åt det som är kärnan i deras profession. På så sätt får vi ett bättre resursutnyttjande och ett starkare hälso- och sjukvårdssystem.

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.