Vitklädd – med kompetens!

Jag började året med ett inlägg om farmaceutiska tjänster och det har varit ett återkommande tema i den här bloggen. Andra ämnen har varit nationell läkemedelslista (NLL), kundklubbar och felaktiga läkemedelslistor. En röd tråd har varit farmaceuten och farmaceutisk kompetens. Här kommer en liten summering från året.

 

Mer än rådgivning

Apotekens uppdrag är att ge så bra förutsättningar som möjligt för att våra kunder ska lyckas med sin läkemedelsbehandling. Rådgivning är en viktig del – men vi gör så otroligt mycket mer. Detta berördes både i Apoteket Problemlösaren och i Finn fem fel… där jag ville visa på hur viktigt hela arbetet som görs på apotek är. Och kanske att vi inte alltid förstår när vi ägnar oss åt rådgivning (som resoneras kring i De öppna frågornas förbannelse) och vilken betydelse dessa andra uppgifter faktiskt har för kunden. Hur apoteken och farmaceuterna skulle kunna använda NLL och informationen i den beskrevs i Lag men ingen lista och visar på att farmaceuterna kan göra mer för att förbättra läkemedelsanvändningen genom att se till att patientens information blir mer rättvisande.

Nya uppgifter för farmaceuter och apotek?

Vaccin har varit ett hett ämne under det senaste året även utanför den här bloggen. I inlägget Vaccinera mera! framförde jag både att farmaceuter borde vara lämpade att utföra vaccinationer men framhöll också apotekens viktiga roll att få en hög vaccinationsgrad i samhället. I inlägget Resa i apoteksvärlden så skrev jag om hur många andra länder infört möjligheten för farmaceuter att vaccinera men också att många länder ligger före när det kommer till att utvidga arbetsuppgifterna för farmaceuter. Farmaceutiska tjänster och re-förskrivning är två tydliga exempel. Det finns stora möjligheter att ta vara på farmaceuternas kompetens bättre än idag även på svenska apotek.

Integration i vården?

Flera inlägg har handlat om apotekens – och farmaceuternas plats – i ”vårdkedjan”, t.ex. i Receptförnyelse – en misslyckad läkemedelsbehandling. Men som jag varit inne på i de senare inläggen under året (Delat ansvar är dubbel nytta och Mycket information är bra – rätt information är bättre) så finns det utmaningar med gränsdragning och ansvaret för patienten i den komplexa verklighet som dagen sjukvård innebär. Men utvecklingen av NLL och farmaceutiska tjänster hjälper oss att hitta vår plats och underlättar när vi ska förklara vad som faktiskt är farmaceutisk kompetens och vilken nytta den har för patienten.

Mobilisera farmaceuterna

Farmaceuter på öppenvårdsapotek har bland de svåraste uppdragen inom svensk hälso- och sjukvård. Med begränsad tillgång till information ska det under en ofta kort tid till en stressad kund skapas så bra förutsättningar som möjligt för att kunden ska lyckas med sin läkemedelsbehandling. Det jobb som ni gör varje dag på apoteken kräver hög kompetens på många områden – inte bara läkemedel och farmaci. Jag vet att ni gör nytta varje dag. Det är hög tid att Mobilisera farmaceuterna!

 

God Jul och Gott Nytt År!

 

Fredrik Boström

Chefsfarmaceut Fredrik Boström bloggar om vad som händer på apoteken och vad vi vill ska hända i framtiden, med fokus på farmaceuternas bidrag till en bättre läkemedelsbehandling.