Apoteksbranschens årsrapport: var fjärde apoteksprodukt såldes via e-handel 2020

 

Idag släpps Apoteksföreningens årsrapport som beskriver branschens utveckling under 2020. Givetvis präglades året av pandemin. Apoteken ställde snabbt om och har hanterat krisen väl.

Den största förändringen var att stora nya kundgrupper hittade till e-handeln. Det skedde på bekostnad av butiker framför allt i stadskärnor och centrumanläggningar. E-handeln ökade med 60 procent och var fjärde produkt såldes genom e-handel under 2020. Trots den snabba kanalförskjutningen så ökade antalet fysiska apotek något. Idag finns 1 433 öppenvårdsapotek.

– De fysiska apoteken spelar fortfarande en mycket viktig roll för försäljningen av läkemedel, över 85 procent av försäljningen gick den vägen 2020 säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Läkemedelsförsörjningen har fungerat bra under året trots stängda nationsgränser och höga sjukskrivningstal. Tillgängligheten till läkemedel är fortsatt hög (servicegrad på apotek är ca 96 %). Problem med restnoterade läkemedel är dock oförändrad.

– Samarbetet mellan apoteksaktörerna för att hjälpa kunderna har varit föredömligt. Även samarbetet mellan apoteksbranschen och resten av läkemedelsindustrin har fungerat exemplariskt samt samarbetet med myndigheter och politiken säger Johan Wallér.

 

Siffror i korthet:

  • Antal öppenvårdsapotek: 1 433 st
  • Andel nöjda apotekskunder: 98 %
  • Antal kundbesök på apotek: 120 miljoner/ år
  • Antal expedierade recept: drygt 87 miljoner
  • Branschens totala nettoomsättning: 64 miljarder kr (+ 4,5 %)
  • Apotekens omsättning: ca 73 % receptbelagda läkemedel, ca 8 % receptfria läkemedel och ca 18 % andra varor.

 

Läs hela branschrapporten här.

 För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070- 239 16 06