Apoteksföreningens kommentar till TLV:s studie av direktexpedierig på apotek

Idag har TLV presenterat en studie av apotekens direktexpediering. Studien är genomförd med samma metod som den studie Apoteksföreningen genomförde 2015. Studien visar att antalet recept som expedieras direkt till kunden vid apoteksdisken har sjunkit från 94,9 % till 92,6 % på fyra år. Orsakerna till att apotek inte kan direktexpediera läkemedel är flera. De två främsta anledningarna är att allt fler läkemedel är slut hos leverantörerna samt att det idag finns fler ovanliga läkemedel som efterfrågas sällan.

– Apoteksbranschen välkomnar TLV:s studie. Den största förändringen som vi konstaterar är att antalet restnoteringar har ökat med över 140 % under fyra år. Det är nu tydligt att alla led i kedjan måste fungera för att ett läkemedel ska kunna finnas när kunden kommer till apoteket säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Andelen unika läkemedel och andelen dyra läkemedel har ökat de senaste åren. Att det kommer ut nya läkemedel och läkemedel i olika styrkor eller beredningsformer är i grunden positivt för patienterna. Men det påverkar apotekens möjlighet att hålla exakt rätt läkemedel inne.

– Apoteken gör allt för att hålla efterfrågade läkemedel i lager. Det är något som är mycket viktigt för varje enskilt apotek som annars riskerar att förlora kunden till en konkurrent. Utmaningarna för apoteken har samtidigt blivit ännu större och flera av problemen behöver troligen lösas på nationell nivå. Utifrån rapporten kan man inte dra en säker slutsats att apotekens möjlighet att hålla aktuellt lager har en direkt koppling till antalet apotek vilket TLV skriver i sitt pressmeddelande säger Johan Wallér.

För apoteken är det mycket viktigt att kunna hålla aktuellt lager när kunden kommer in. I TLV:s rapport kan utläsas att runt 2 % av de fall när läkemedel inte kan expedieras direkt beror på apotekens lagerplanering. Hur apoteken ska bli bättre på att planera sina lager är något som varje apotek måste analysera närmre själv. Troligen innebär varje missad expediering att kunden gick till en konkurrent. Men apoteken behöver dessutom få bättre förutsättningar för att kunna lösa kundernas behov, t.ex.:

  1. Både myndigheter och läkemedelsindustrin måste ta krafttag mot det ökande antalet restnoteringar. Det är ett problem som har funnits länge i Europa och vi har nu svart på vitt hur det även påverkar kunderna i Sverige. Initiativ från Läkemedelsverket om samarbete och information för att minska effekterna när restnoteringar sker är bra, men inte tillräckligt. Vi menar att läkemedelsindustrin måste säkerställa ett buffertlager för att undvika kris när de inte kan leverera.
  2. Farmaceuterna bör få större befogenheter att lösa problem när läkemedel inte kan beställas. Det kan t.ex. handla om att byta till ett annat likvärdigt läkemedel som är tillgängligt.
  3. 2018 infördes en ny lag på apoteksområdet som exkluderade kylvaror i apotekens rätt att returnera läkemedel. Även om enbart 5 % av läkemedelsförpackningarna behöver förvaras kylda så är dessa så pass dyra att de motsvarar en fjärdedel av apotekens inköpsvärden. Det innebär att ett enskilt apotek står för hela den ekonomiska risken om ett läkemedel beställs men sedan inte hämtas ut. Lagen om returrätt behöver göras om.

En annan utveckling som syns i TLV:s studie är att den så kallade servicegraden numera skiljer sig från direktexpedieringsgraden. Även denna förändring beror med stor sannolikhet på det ökade antalet restnoteringar eftersom allt fler kunder då inte kan beställa utan måste gå tillbaka till förskrivaren.

– Även om siffran 92,6 % är hög så innebär det att ändå att väldigt många personer drabbas av att deras läkemedel inte finns inne på apotek. Givetvis drabbas de som ska hämta ut flera läkemedel samtidigt mest. Därför måste apoteken fortsätta erbjuda servicetjänster så att även de med många och/eller ovanliga läkemedel få sina läkemedel när de behöver dem. Gemensamt behöver vi nu hitta metoder för hur vi kan fortsätta analysera vilka kundgrupper och läkemedel som är extra utsatta avslutar Johan Wallér.

Mer att läsa i ämnet:

TLV:s direktexpedieringsstudie på apotek 2019

Apoteksföreningens direktexpedieringsstudie på apotek 2015

Apoteksföreningen rapport ”Tillgänglighet till läkemedel – finns mitt läkemedel på apotek”  2019

 

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239016 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

One comment on “Apoteksföreningens kommentar till TLV:s studie av direktexpedierig på apotek

Comments are closed.