Branschrapport 2021

Året 2020 präglades av pandemin. Stora nya kundgrupper började e-handla. Var fjärde produkt såldes genom e-handel under 2020. Trots den snabba kanalförskjutningen så ökade antalet fysiska butiker något till 1 433 öppenvårdsapotek. Rapporten innehåller ett särskilt kapitel som beskriver apotekens hantering av pandemin. Läkemedelsförsörjningen har fungerat bra under året, trots pandemin. Tillgängligheten till läkemedel är fortsatt hög och servicegraden på apotek ligger på 96 procent, även om problem med restnoteringar är oförändrat.

Please find the english version below.

Attachments