Branschrapport 2024

Apoteksbranschen 2023 – tillväxt under tuffa villkor

För andra året i rad har både försäljningen i butik och e-handel ökat. Antalet fysiska öppenvårdsapotek har knappt förändrats sedan föregående år och uppgår till 1405.

Flest antal apotek fanns år 2020. Sedan dess har antalet minskat medan e-handeln har ökat kraftigt. Minskningen har framför allt skett i större städer, medan antalet apotek varit i princip oförändrat på mindre orter och i glesbygd.

Hela apoteksmarknaden omsatte knappt 78 miljarder kronor, vilket är en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Men lönsamheten i branschen är svag och nedåtgående. Det samlade rörelsemarginalen för 2023 beräknas till 1,6 procent.

Apotekens e-handel fortsätter att växa och omsätter nu över 20 procent av öppenvårdsmarknaden. Tillväxttakten för förskrivna varor i e-handeln var 20 procent. Detta särskiljer apoteksbranschen från övrig handel där e-handeln minskar.

An English version can be downloaded here.

Attachments