Branschrapport för 2023 – tillväxt under tuffa villkor

Idag har Sveriges apoteksförening publicerat årets branschrapport som beskriver apoteksmarknaden 2023. För andra året i rad har både försäljningen i butik och e-handel ökat. Antalet fysiska öppenvårdsapotek har knappt förändrats sedan föregående år och uppgår till 1405.

Flest antal apotek fanns år 2020. Sedan dess har antalet minskat medan e-handeln har ökat kraftigt. Minskningen har framför allt skett i större städer, medan antalet apotek varit i princip oförändrat på mindre orter och i glesbygd.

Hela apoteksmarknaden omsatte knappt 78 miljarder kronor, vilket är en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Men lönsamheten i branschen är svag och nedåtgående. Det samlade rörelsemarginalen för 2023 beräknas till 1,6 procent.

Året har varit tufft för apoteksbranschen och präglats av kostnadsökningar och intäktsbortfall säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Apotekens e-handel fortsätter att växa och omsätter nu över 20 procent av öppenvårdsmarknaden. Tillväxttakten för förskrivna varor i e-handeln var 20 procent. Detta särskiljer apoteksbranschen från övrig handel där e-handeln minskar.

Under 2023 dubblerades antalet restnoterade läkemedel i Sverige, vilket har påverkat apotekens arbetsbelastning. Tack vare farmaceuternas idoga arbete har den så kallade servicegraden hållits på en stabil nivå och ligger på 96 procent.

Fler verktyg behövs för att underlätta farmaceuternas arbete och öka tillgängligheten till läkemedel för apotekens kunder avslutar Johan Wallér.

Läs branschrapporten här. 

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

tel: 070- 239 16 06

eller 

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges apoteksförening

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070- 693 45 45