Kommentar angående SVT:s reportage om tillgänglighet till läkemedel

SVT bör ge en mer korrekt bild av tillgängligheten till läkemedel

Idag har SVT Nyheter rapporterat om ”vanliga” läkemedel som apotek inte har i lager. Bilden att vanliga läkemedel inte finns på apotek ger inte en korrekt bild av hur det faktiskt ser ut. Det är djupt beklagligt när enskilda människor inte får tag på livsviktiga läkemedel, så ska det inte vara. Men detta tillhör ovanligheterna och det är viktigt att rätt fakta kommer fram.  Läkemedelsanvändare ska inte behöva oroa sig i onödan.

Apotekens branschorganisation, Sveriges Apoteksförening har vid flera tillfällen undersökt hur stor andel av de läkemedel som efterfrågas på apotek som finns i lager. Detta kan mätas på flera olika sätt och oavsett hur man mäter så finns ungefär 95 procent av de efterfrågade läkemedel inne på apotek när kunden kommer. Det är viktigt att komma ihåg att det är ovanligt med vanliga läkemedel. Läkemedel som kräver särskild förvaring, är ovanligt dyra eller ovanliga av andra anledningar kommer alltid att behöva beställas en dag i förväg. Så har det alltid varit och så kommer det att fortsätta vara.

Läs mer om tillgängligheten till läkemedel på apotek i följande rapporter:

/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-2019-Tillgänglighet-till-läkemedel-på-apotek.pdf

/wp-content/uploads/2018/08/Rapport-Undersökning-om-DX-på-apotek-Slutlig.compressed.pdf

Sveriges Apoteksförening har fått ta del av de läkemedel som SVT Nyheter har undersökt i sitt reportage. Av dessa konstaterar SVT att det i sex av fallen saknas på mer än hälften av Sveriges apotek. Den metod som SVT genomfört ger inte en korrekt bild av tillgänglighet till läkemedel på apotek.

Av de tio läkemedel som SVT använder som exempel tillhörde tre av dem utbytbara läkemedel (vilket innebär att apoteken enligt myndigheten TLV inte ska ha just den tillverkaren på lager utan ett annat motsvarande läkemedel). Flera av de resterande läkemedel som SVT tagit fram är visserligen vanliga läkemedel, men inte i just den beredningsform eller storlek som SVT valt ut. Hade de valt en annan storlek eller beredningsform så finns dessa på lager på ett stort antal apotek. SVT har dessutom valt ut ett läkemedel som är ovanligt och därför logiskt att apoteken inte har på lager.

Mer specifikt om de läkemedel som SVT exemplifierar med i sitt reportage:

Symbicort, Renitec och Metformin – dessa är utbytbara läkemedel och för att få en korrekt bild av hur vanligt det är att dessa läkemedel i lager behöver man titta på samtliga läkemedel som finns i den grupp av utbytbara läkemedel som var och en av dessa ingår i. Gör man det så kommer man se att dessa finns på lager på apoteken. Ett exempel på detta är läkemedlet Enalpril Krka (som förövrigt innehåller samma substans som Renitec) där man konstaterar att den i juni och juli saknas på fler än hälften av apoteken men att den i september istället finns på tre av fyra apotek för att sedan i oktober finnas på knappt hälften av apoteken. Ett tydligt mönster på hur det ser ut för ett läkemedel som vissa månader är periodens vara och då lagerläggs på apoteken för att när den inte är det bytas ut mot en annan vara.

Insulinet Actrapid – tillhör en av de mindre vanligare insulinerna och finns därför inte särskilt ofta på apotek om de inte efterfrågas specifikt.

Humulin och Xarelto – dessa läkemedel finns i förpackningar som är mer vanligare och förpackningar som är mindre vanliga. Ser man på de mer vanliga förpackningarna finns de på merparten av apoteken men de mer ovanliga finns så klart inte.

Epipen – SVT anger att det endast finns ett fåtal i lager. Det är dock inte så konstigt eftersom Epipen är ett läkemedel som inte används av så många patienter men som ändå är viktigt att det finns för de som behöver det. Därför är det logiskt att det inte finns så många v varje på lager per apotek men att det däremot finns på många apotek.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

070-239 16 06