Mer ansvarsfull försäljning av diklofenak

Styrelsen för Sveriges Apoteksföreningen har antagit en branschöverenskommelse om hur försäljning av receptfri diklofenak ska ske på alla apotek.

Smärtstillande läkemedel i gelform som innehåller den aktiva substansen diklofenak får enligt Läkemedelsverket idag säljas receptfritt på apotek samt i övrig handel. Forskning har dock visat att diklofenak påverkar naturen negativt och att de flesta svenska reningsverk inte klarar av att rensa bort substansen.

Den branschöverenskommelse som nu har fattats av Apoteksföreningens styrelse innebär att försäljningen kommer att ske mer ansvarsfullt och restriktivt på apotek. Det innebär att samtliga produkter innehållande diklofenak ska förvaras på apoteken så att kunden inte själv kan plocka produkten utan tillhandahålls efter att kunderna har efterfrågat den. I samband med försäljning ska kunderna få information om miljöpåverkan, rådgivning kring användning samt hantering av överbliven produkt. I e-handel får diklofenak endast säljas efter att kunderna har bekräftat att de tagit del av samma information. Om information om produkten finns i apoteket eller på apotekets hemsida ska information om läkemedlets miljöpåverkan alltid finnas med. Texten som ska användas är ”dikofenak påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke”.

Läkemedelsverket avgör vilka receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek. Idag ingår inte miljöskadlighet som ett av kriterierna som avgör detta men myndigheten har föreslagit det i en rapport som publicerades i december 2021. Idag finns därför diklofenak i annan handel som säljs utan rådgivning. Redan 2018 fattade Sverige apotek en branschöverenskommelse om att införa informationstext i anslutning till produkter som innehåller diklofenak för att tydliggöra för kunderna att diklofenak påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Nu går apoteken ett steg längre och flyttar frivilligt produkterna bort från hyllan.

Branschöverenskommelsen kommer att börja gälla fullt ut på alla apotek 1 mars 2023.  Läs hela branschöverenskommelsen här.

 

För ytterligare kommentarer kontakta

 

Johan Waller, vd Sveriges Apoteksförening

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-2391606