Ny och bredare etisk plattform för Sveriges apotek

Styrelsen i Sveriges Apoteksförening har beslutat att fastslå en ny etisk plattform för apoteksbranschen. Plattformen ger riktlinjer för relationen mellan apotek och samtliga deras leverantörer och samarbetspartners. Plattformen är ett komplement till lagstiftningen och den farmaceutiska praxis som anges i God apotekssed i Sverige (GPP).

– Apotek är en del av svensk hälso- och sjukvård och är beroende av att vi har ett högt förtroende hos patienter, förskrivare, leverantörer och offentlig sektor. Därför är det viktigt att relationen mellan apoteken och samtliga leverantörer och samarbetspartners är transparent och präglas av hög affärsetik. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

För att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet är samarbetet mellan apotek och leverantörer/samarbetspartners viktigt. Det handlar bland annat om att kunna ge god rådgivning kring läkemedel och egenvårdsprodukter genom att ha rätt kunskap och rätt urval av produkter.

– En ny etisk plattform är en del av branschens breda arbete med att erbjuda en hög servicenivå och vårda det förtroende som vi har. Eftersom den nya plattformen omfattar relationen till samtliga leverantörer och samarbetspartners stärker vi nu apoteksbranschen som helhet genom att ange riktlinjer för hur dessa relationer bör se ut, avslutar Johan Wallér.

Plattformen i sin helhet, liksom GPP:n, kan laddas ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40