Orimligt av TLV att sänka ersättningen för apotek

Sveriges Apoteksförening kommenterar TLV:s rapport om handelsmarginalen

– Det är orimligt av TLV att lägga förslag som en mycket stor mängd apotek kommer att förlora på. Inte minst mindre apotek blir förlorare. Vi har svårt att se hur detta rimmar med den viktiga roll som apoteken spelar i vårdkedjan. Det är angeläget att förbättra apotekens möjligheter att hantera dyra läkemedel, men denna effekt motverkas av det förslag som TLV nu har lagt. Det säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har under ett och ett halvt års tid gjort en översyn av apotekens handelsmarginal för receptförskrivna läkemedel. Handelsmarginalen har formellt varit oförändrad sedan 2009, men i praktiken urholkats av en rad politiska beslut och regeländringar sedan dess. Inflationen har också gjort att de fasta delarna av handelsmarginalen har urholkats med tiden.

– Det är tydligt att myndigheten går i otakt med ansvarigt statsråd. Nyligen uttalade sjukvårdsminister Gabriel Wikström att ”apoteken är en del av hälso- och sjukvården, det ska inte bara vara en detaljhandel”, samtidigt som han talade om vikten av att farmaceuternas kunskap används på rätt sätt. Om detta håller apoteksbranschen med. Det blir därför märkligt när den myndighet som reglerar apotekens ekonomi inte är beredd att ersätta apoteken för vad verksamheten kostar, fortsätter Johan Wallér.

TLV föreslår nu i en slutrapport att apotekens handelsmarginal för dyra läkemedel bör höjas. Sveriges Apoteksförening instämmer i att dyra läkemedel utgör en tilltagande utmaning för apoteken som är angelägen att förbättra. Jämfört med andra länder är också de svenska apotekens ersättning för hanteringen av dyra läkemedel väldigt låg.

– Det är dock svårt att se några avgörande fördelar med en omfördelad handelsmarginal som apoteken själva helt tvingas bekosta. Den förväntade förbättringen kommer då att motverkas. Detta inte minst beroende på att receptaffären i utgångsläget är underfinansierad. Även om TLV nu väljer att inte adressera det orimliga med en underfinansierad receptaffär, så borde analysen att hanteringen av dyra läkemedel behöver förbättras landa i just en total förbättring för apotekens möjligheter att hantera dessa.

– Idag går hanteringen av receptläkemedel med förlust. De statligt reglerade priserna täcker inte kostnaderna. Det är konstigt att TLV i sin rapport räknar med att apoteken måste sälja och göra vinst på tandkräm och schampo för att kunna säkra tillgängligheten till läkemedel och en hög farmaceutisk kompetens. Det rimmar illa med omregleringens intentioner och regeringens budskap till branschen, säger Johan Wallér.

– Den tänkta förbättringen kommer dock att kraftigt motverkas om handelsmarginalen samtidigt sänks för alla läkemedel med 75 öre per förpackning som TLV föreslår. För en stor mängd apotek innebär ett sådant förslag en ren nettoförlust. Ytterligare sänkt handelsmarginal efter sex år – samtidigt som receptaffären går back – är knappast en rimlig utveckling. Det rimmar mycket dåligt med det viktiga uppdrag apoteken har för en säker läkemedelshantering, och de principer TLV själva formulerade inför omregleringen. TLV:s förhoppningar om att apotekens bruttoresultat och en låg kostnadsutveckling framöver ska följas åt väger lätt i detta sammanhang, eftersom det inte heller innebär något ökat utrymme för apoteken att hantera dyra läkemedel. Tvärtom kommer rörelsemarginalen att sjunka om huvuddragen i TLV:s prognos slår in.

– TLV skriver i rapporten också om ett andra alternativ, där apoteken själva inte tvingas betala hela förbättringen för dyra läkemedel. Detta är det enda rimliga sättet att verkligen uppnå en förbättring för apotekens hantering av läkemedel. Jag hoppas att TLV i det fortsatta arbetet kan landa i denna alternativa slutsats, avslutar Johan Wallér.

För mer information:
Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
070-239 16 06