Stort problem med utgångna recept

Många apotekskunder saknar giltigt recept. För första gången har en stickprovsundersökning på apotek genomförts som visar att över fem procent av alla efterfrågade recept inte kan expedieras eftersom har gått ut eller är slutexpedierat.

Ett vanligt problem på apotek är att kunden saknar giltigt recept. För första gången har en stickprovsundersökning genomförts som visar hur stort problemet med ogiltigt recept är. Över fem procent av alla efterfrågade recept på apotek kan inte expedieras eftersom receptet har gått ut eller är slutexpedierat. 5,6 procent av alla recept motsvarar nästan 5, 5 miljoner recept. Detta kan jämföras med de drygt sju procent av alla recept som inte kan expedieras direkt på apotek på grund av att läkemedlet är restnoterat, tillfälligt slut eller inte vanligtvis lagerförs på apoteket.

– Apotekens viktigaste uppdrag är att se till att kunderna får sina läkemedel så snart det är möjligt men om det inte finns ett giltigt recept spelar det ingen roll hur bra lager eller öppettider som apoteken har. Apoteken expedierar 90 miljoner recept varje år så det handlar om många miljoner recept som apoteken inte kan expediera och patienten måste kontakta en hårt belastad primärvård i stället säger Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.

Sveriges Apoteksförening har belyst detta problem tidigare och har förslag på hur apoteken i många fall kan bidra till att minska problemet för patienter som drabbas. Om apoteken får möjlighet att göra en extra-expedition på ett recept som är utgånget eller slutexpedierat så skulle flera av dessa fall minska. I Danmark är detta redan möjligt, farmaceuter på apotek kan expediera en mindre förpackning i avvaktan på att patienten kan få kontakt med sin läkare. Den servicen är begränsad till vissa läkemedel och patienten måste bland annat ha en stabil behandling mot en kronisk sjukdom samt vara över 18 år.

– Det här är ett tydligt exempel på när apoteken och farmaceuterna på apotek kan göra mer för ökad tillgänglighet till läkemedel. Systemet finns redan sedan ett antal år i Danmark där det fungerar bra. I Danmark har farmaceuter gått en kortare vidareutbildning för att kunna lösa flera av dessa problem, något som vi även kan göra i Sverige säger Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och den som ansvarat för studien.

Undersökningen genomfördes på åtta apotek under två till tre dagar under oktober och november. I relation till det totala antalet apotek är det ett mindre stickprov och det var också stor skillnad mellan apoteken.

Undersökningen är en del i ett större arbete som E-Hälsomyndigheten genomför för att titta närmare på frågan om utgångna recept.

– Det finns fler kompletterande lösningar för att underlätta tillgängligheten till läkemedel för patienter. En viktig fråga är giltighetstiden på recepten och en bättre kommunikation mellan vård och apotek avslutar Fredrik Boström.

Rapporten finns att läsa här.

För ytterligare information:
Fredrik Boström, chefsfarmaceut
tel: 070 508 27 41
fredrik.bostrom@sverigesapoteksforening.se