Vitbok – Nya möjligheter att utveckla apotekens roll i samhället

Apoteken erbjuder kvalificerad rådgivning om läkemedel och ser till att Sverige har en bra och säker tillgänglighet till mediciner. Efter 40 års apoteksmonopol är potentialen stor för att ytterligare hitta vägar för att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och utveckla tjänster kopplade till medicin, hälsa och välbefinnande.

2013 tar Sveriges Apoteksförening genom vår Vitbok initiativet till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Trots att vi lever allt längre är hälsoutmaningarna i Sverige stora. Överanvändning och felanvändning av läkemedel är ett känt problem, särskilt i gruppen äldre personer. Tillgängligheten till sjukvård är en stor utmaning sedan många år tillbaka. Allt för många röker och äter allt för mycket.

Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre.

De senaste åren har tillgängligheten till apotek ökat dramatiskt. Antalet farmaceutiska tjänster som erbjuds blir allt fler. Vi menar att det just i hälsotjänster som kretsar till apoteken – som är betydligt mer tillgängliga än övriga delar av vårdkedjan – finns en stor potential att öka människors välbefinnande och bidra till bättre hälsa.

Med utgångspunkt i apoteksbranschens Vitbok vill vi driva debatten om apotekens roll i vårdkedjan och i samhället. Möjligheterna ska omhändertas och hindren arbetas bort. Det är vår målsättning. Ingen annan verksamhet i landet har samma förutsättningar som apoteken när det kommer till läkemedel och deras betydelse för patienterna. Ingen annan del av vårdkedjan träffar patienterna lika ofta som apoteken och kan erbjuda möjligheter till både egenvård och öppenvård. Det är ofta apoteken som först möter den som söker bot för en ny krämpa. Detta faktum måste nyttjas bättre än idag.

En ny apoteksmarknad har sett dagens ljus. Apoteken har en ovärderlig roll som den första och sista länken i vårdkedjan och samhällets läkemedelsrådgivare. Nu är det hög tid att diskutera hur apotekens roll kan utvecklas.

Här kan du ta del av vår Vitbok om apotekens roll i samhället, som jag hoppas ska inspirera och väcka nya idéer.

Johan Wallér
VD, Sveriges Apoteksförening