Branschöverenskommelse om hantering av diskriminering, hat och hot på apotek

Idag har styrelsen för Sveriges apotek fattat beslut om gemensamt ställningstagande mot diskriminering, hat och hot på apotek. Överenskommelsen är ett första steg i ett gemensamt arbete för att alla ska känna sig välkomna och trygga på apotek, både anställda och kunder.

Gemensamt tar apoteksbranschen starkt avstånd mot diskriminering som kan förekomma på apotek både i butik och online. Apoteken är stolta över att branschens anställda besitter hög kompetens och präglas av en bred mångfald. Branschöverenskommelsen innehåller ställningstagande om alla människors lika värde på apotek samt åtagande av varje arbetsgivare i branschen.

–       Flera av apoteken upplever att förekomsten av hat och hot har ökat, särskilt mot apotekens anställda vilket är oacceptabelt. För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna till apotek, både som kund och anställd. Vi påbörjar därför nu ett branscharbete för att se vad nytt vi kan göra gemensamt samt dela goda erfarenheter mellan varandra säger Johan Wallér, vd på Sverige Apoteksförening.

Utdrag ur branschöverenskommelsen:

Branschens ställningstagande om alla människors lika värde på apotek

  • Alla är välkomna på våra apotek och alla ska behandlas med respekt. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder
  • På våra apotek uppskattar vi olikheter och anser att mångfald berikar
  • Våra apotek ska upplevas som en säker och inkluderande miljö för både kunder och medarbetare
  • Alla har ett ansvar att säga ifrån och agera utifrån var och ens förutsättningar vid diskriminering, hat eller när hotfulla situationer uppstår, det gäller såväl chefer, medarbetare som kollegor emellan

Åtagande av varje arbetsgivare i apoteksbranschen

  • Varje medlemsföretag i Sveriges Apoteksförening ansvarar för att proaktivt följa diskrimineringslagen. Företagen ska identifiera risker samt ta fram riktlinjer för hur hat och hot hanteras vid varje enskilt fall då detta förekommer i företaget och i kundmötet
  • Riktlinjerna ska vara välkända hos företagets medarbetare och alla ska känna till vad och hur man bör agera om diskriminering, hat och hot uppstår

Läs hela branschöverenskommelsen här.

För ytterligare information

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Tel: 070-239 16 06