Egenvård frigör resurser till patienter med störst behov

Debattartikel på Dagens Samhälle 19 september 2016

Vad kan patienten ta större ansvar för själv? Här finns möjligheter som behöver utredas. Vi har tre exempel som skulle kunna bidra till att utveckla vårdkedjan och frigöra resurser till patienter med störst behov. En utvecklad egenvård gör det möjligt.

Lisa Stern Ödmark Sveriges Apoteksförening och Jonas Vikman LIF

Läs artikeln här