På apotek visar vi varandra respekt, alla ska känna sig välkomna och trygga på apotek. Sveriges alla apotek har genom branschföreningen Sveriges Apoteksförening antagit ett gemensamt ställningstagande mot diskriminering, hat och hot på apotek. 

 

Apoteken har kommit överens om att:

  •    alla är välkomna på våra apotek – och alla ska behandlas med respekt. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder
  •     på våra apotek uppskattar vi olikheter och anser att mångfald berikar
  •     våra apotek ska upplevas som en säker och inkluderande miljö för både kunder och medarbetare
  •     alla har ett ansvar att säga ifrån och agera utifrån var och ens förutsättningar vid diskriminering, hat eller när  hotfulla situationer uppstår, det gäller såväl chefer, medarbetare som kollegor emellan.

Varje apotek har skyldighet att proaktivt följa diskrimineringslagstiftningen. Företagen ska identifiera risker samt ta fram riktlinjer för hur hat och hot hanteras vid varje enskilt fall då detta förekommer i företaget och i kundmötet

Riktlinjerna ska vara välkända hos företagets medarbetare och alla ska känna till vad och hur man bör agera om diskriminering, hat och hot uppstår.

 

Läs hela branschöverenskommelsen här.