Utbyte av läkemedel på apotek

 

 Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, sparar stora pengar åt samhället. Det frekventa utbytet kan dock leda till problem hos patienterna.

 

Samhället ställer hårda krav på de läkemedel som finansieras via förmånssystemet. Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra. Det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell på apoteken för dessa utbyten kan innebära risker för den enskilde patienten. Generikaläkemedlen som byts ut på månadsvis basis är nämligen inte helt lika. De har olika färg och form samt kommer i olika typer av förpackningar. De heter också olika saker vilket kan leda till förvirring, osäkerhet och misstänksamhet hos patienterna.