Prissättning

 

Det finns olika kategorier av läkemedel på apotek. Apoteken säljer både receptbelagda och receptfria läkemedel. Läkemedelsverket avgör vilka läkemedel som säljs inom vilket kategori. Förskrivna läkemedel kan även delas upp i de som säljs inom förmånen och staten främst finansierar samt de som säljs utan förmån och patienterna själva betalar för.  Denna uppdelning avgörs av myndigheten TLV.

 

 

Receptbelagda läkemedel inom förmånen

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i förmånssystemet som staten finansierar. Alla förmånsläkemedel finns att köpapå landets alla apotek och kostar lika mycket överallt. För de läkemedel där det finns flera olika tillverkare av samma preparat så måste apoteken byta till det billigaste alternativet. Det kallas generiskt utbyte och myndigheten TLV avgör vilket läkemedel som apoteken ska sälja under en viss period.

 

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen

Vissa läkemedel ingår inte i förmånssystemet vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris. Det finns tre anledningar till att läkemedel inte ingår i förmånssystemet;

•Staten anser inte att det är samhällsekonomiskt försvarbart att finansiera läkemedlet
•Staten har valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl
•Läkemedelstillverkarna har av strategiska skäl valt att locka ut produkterna ur förmånssystemet.

 

Receptfria läkemedel 

Det råder fri konkurrens vid prissättning av receptfria läkemedel, därför kan priserna variera och apoteken pressa priserna. Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, men de får inte ge råd om läkemedel på samma vis som apoteken gör. Apotekens personal kan ge kvalificerade råd om korrekt användning av alla läkemedel.

 

Apoteken vill 

Apoteken anser att det är hög tid att se över generikasystemets utformning. Vi tror att längre utbytesperioder skulle förenkla framför allt för patienterna men även för apoteken och det skulle troligen även minska statens läkemedelskostnader. Läs mer om våra förslag om reformerat generikasystem här.