Sverige halkar efter i utvecklingen av farmaceutiska tjänster

På ett Almedalsseminarium idag presenterades en internationell jämförelse av farmaceutiska tjänster på apotek i olika länder. Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD)  och ledamoten i socialutskottet Kristina Nilsson (S) samtalade tillsammans med leg. apotekare Thony Björk och Sveriges Apoteksförenings VD Johan Wallér  om de svenska apotekens förutsättningar att förbättra läkemedelsanvändningen. Slutsatsen som drogs under seminariet var att apoteken spelar en viktig roll i hälso- och sjukvårdskedjan men att samhällsuppdraget kan utvecklas ytterligare. Sverige bör hänga med i utvecklingen och lära av exempel från andra länder.

 

Thony Björk presenterade en internationell jämförelse av farmaceutiska tjänster på apotek och utvecklingen i en rad olika länder. Med farmaceutiska avses tjänster som är kopplade till användning av läkemedel. Jämförelsen visar att Sverige inte har följt med i utvecklingen på samma sätt som våra nordiska grannländer och flera andra europeiska länder. I många andra länder används apoteken för att avlasta hälso- och sjukvården och bidra till en bättre läkemedelsanvändning på ett tydligare sätt än i Sverige. Rapporten går även igenom olika ersättningsmodeller till apoteken för tjänsterna.

– Storbritannien leder utvecklingen i Europa gällande erbjudanden av farmaceutiska tjänster till patienter med förskrivna läkemedel eller kroniska sjukdomar. Men även Kanada och Australien erbjuder en bredd av tjänster, säger Thony Björk.

– Sverige har halkat efter gällande farmaceutiska tjänster. Exempel på tjänster som Sverige skulle kunna inspireras av är stöd vid insättning av ny medicin, utökad vägledning och uppföljning av inhalator samt uppföljning av läkemedelsgenomgång och förskrivning, sammanfattar Thony Björk.

Vetenskapliga studier av farmaceutiska tjänster är förhållandevis få men visar att effekterna av farmaceutiska tjänster är goda. Följsamheten till ordination och minskade problem kring användningen av läkemedel men även färre inläggningar på sjukhus beroende på felaktigt använda läkemedel är några viktiga effekter.

– Jag är glad att vi nu har en apoteksmarknad där man nu faktiskt kan jämföra med andra länder. Det finns mycket skattepengar att hämta hem om vi utvecklar våra metoder. Felaktig läkemedelsanvändning kostar ju samhället 10 miljarder kronor årligen säger Emma Henriksson.

– Som tidigare sjuksköterska så vet jag ju att det här inte är okända problem för vården. Vi känner till flera av de problem som rapporten lyfter fram. Redan tidigare så har en del gjorts i form av farmaceutiska tjänster. Men vi kan bli bättre. Jag anser att apoteken spelar en viktig roll i vårdkedjan säger Kristina Nilsson.

– Eftersom vi vet att läkemedelsrelaterade problem medför stora kostnader för hälso- och sjukvården så är dessa jämförelser intressanta. Landets nästan 1400 apotek är idag en resurs inom hälso- och sjukvården som kan nyttjas bättre. Genom att använda den kompetens som finns på apotek bättre kan både pengar åt samhället och lidande hos patienter sparas, säger Johan Wallér.

 

Ladda ner rapporten ”Farmaceutiska tjänster på apotek- hur ser utvecklingen ut i andra länder?” som leg. apotekare Thony Björk har sammanställt på uppdrag av Sveriges Apoteksförening.

 

För ytterligare information om innehållet i rapporten kontakta:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

070 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Thony Björk, leg. apotekare

070 520 03 57

thony.bjork@gmail.com

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges nästan 1400 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

 

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.