Tillgänglighet till läkemedel på apotek

 93 % av alla recept expedieras direkt på apotek eller kan beställas hem via e-handel 

 

 

Att läkemedel finns tillgängligt på apotek när det behövs kan vara avgörande för läkemedelsbehandling. På senare år har andelen läkemedel som inte kan expedieras direkt minskat. En allt vanligare orsak är att läkemedel är slut hos tillverkarna. Det finns två studier som mäter direktexpedieringsgraden på apotek. Den första gjordes av Sveriges Apoteksförening 2015 och kan läsas här. 2019 gjorde TLV en uppföljningsstudie 2019 som kan läsas här.  Rapporten Tillgänglighet till läkemedel beskriver hur läkemedelsförsörjning via apotek fungerar. Läs rapporten här

Orsakerna till att apotek inte kan direktexpediera läkemedel är flera. De vanligaste orsakerna till att apotek inte har läkemedel i lager är:

  • De flesta läkemedel är ovanliga – endast 10 % av alla olika läkemedel som säljs varje månad är så vanliga att över hälften av apoteken säljer minst en förpackning. Även läkemedel mot stora folksjukdomar kan vara ovanliga då de varierar i styrka och storlek.
  • Fler dyra läkemedel – gruppen dyra läkemedel har ökat under senare år. Att lagerhålla dyrare läkemedel innebär större kostnad för apoteken. Många läkemedel måste kylförvaras och om dessa inte säljs står det enskilda apoteket för kostnaden.
  • Restnoterade läkemedel – en allt vanligare situation är att läkemedel tar slut hos läkemedelsföretagen. Problem med så kallade restnoteringar har ökat under senare år och problematiken finns över hela Europa. Det är ingenting som apoteken rår över. En restnotering kan pågå i några få dagar upp till flera år. Ofta kan apoteken hjälpa kunderna med annat likvärdigt läkemedel när det förskrivna läkemedlet är slut.

Apotekens arbete för att öka tillgängligheten till läkemedel 

  • Hitta alternativa läkemedel – när läkemedel tar slut hos leverantörerna kan i fler fall apoteken hjälpa kunderna att hitta alternativa läkemedel. Apoteken kan ibland även föreslå andra styrkor och även köpa läkemedel från andra länder.
  • Utveckling av tjänster – de flesta apotek har idag e-handel som ofta är centraliserade stora apotek vilket innebär en större möjligheter att ha fler varor på lager. Det finns även abonnemangs- eller prenumerationstjänster som innebär att apoteken håller reda på när det är dags att beställa och leverera  läkemedlet.
  • Att se varandras lager – apoteken hjälper sina kunder att hitta läkemedel på andra apotek. Det görs bland annat via FASS.se eller genom att man kontaktar andra apotek. Läs branschöverenskommelsen här.

Läkemedelslager i Sverige

Det stora lagret av läkemedel finns hos läkemedelsdistributörerna, dessa räcker generellt för 3 – 4 månader. Därifrån sker leveranser varje vardag till alla apotek i hela landet. Vanliga läkemedel finns normalt på lager på apotek så att det räcker i 1 till 2 månader. Ett genomsnittligt apotek säljer i genomsnitt  1 200 olika läkemedel varje månad och har ett lager på 2 400 olika artikelnummer.

Lär mer om hur lagerhållning av läkemedel fungerar nu och tidigare i rapporten ”Ansvaret som försvann”.

Apoteken vill

Apoteken vill öka de begränsade möjligheterna som farmaceuterna har att byta läkemedel vid receptdisken när ett läkemedel inte går att få tag på. Då skulle fler kritiska situationer vid restnoteringar kunna lösas vid receptdisken. Det behövs mer kraftfulla krav på att den internationella läkemedelsindustrin att kunna levererar läkemedel till den svenska marknaden, läkemedelsindustrin måste även bli mindre känslig för störningar. Idag saknas transparens om när, hur länge och varför läkemedel tar slut. Apoteken vill se bättre nationellt buffertlager för att undvika akuta situationer om livsviktiga läkemedel tar slut.