valvald

Välvald – apotekens guide för ökad transparens

 

Apoteken vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.

Läkemedelsindustrin har inga krav på sig att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade. Tvärt om så råder ofta sekretess kring läkemedelsproduktion. Vi vet att det sker oönskade utsläpp i samband med läkemedelstillverkning. Det finns flera allvarliga exempel på hur läkemedel påverkar naturen negativt, framför allt i Asien där mycket av de läkemedel som säljs i Sverige tillverkas. Det innebär att vi kan bli friska på bekostnad av människor, djur och natur i andra länder. Detta tycker vi från apoteken är problematiskt.

För att sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen i sitt hållbarhetsarbete inför vi nu en guide till de företag som uppfyller våra krav på ökad transparens. Guiden garanterar inte att just det aktuella läkemedlet är tillverkat mer hållbart än något annat.

Välvald kommer att synas i anslutning till receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som uppfyller guidens krav från och med den 11 februari 2021. Den kommer att finnas på hyllkanten i butik och i anslutning till produkt via e-handel.

 

Kraven för Välvald år 2021 är:

  •  Företaget ska omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning
  •  Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin

Företag som säljer produkter med diklofenak kommer inte att få Välvald i anslutning till just dessa produkter. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

För att nå vårt mål – en hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven utvecklas och bli allt skarpare med tiden.

 

Följande företag uppfyller kraven 2021:

AstraZeneca, Bayer, Evolan, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Teva och Takeda.

 

Det är moderbolaget som granskas och vars logga syns här. Några företag säljer OTC läkemedel under dotterbolag, t.ex Novartis säljer OTC genom Sandoz, Evolan säljer receptfria läkemedel både i eget namn och genom Apofri och Johnson&Johnson genom McNeil.

 

Vill du veta mer?
Hitta svaren på dina frågor i vår Q&A