Verksamhet

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges apotek

 

Våra fem viktigaste frågor:

  • Förutsättningar för apoteken att utföra sina tre grunduppdrag
  • Öka tillgängligheten till läkemedel
  • Förbättrad läkemedelsanvändning genom farmaceutisk kompetens
  • Kompetensförsörjning till branschen
  • Läkemedel och miljö

Organisation

Sveriges Sveriges Apoteksförening företräder alla apotek i Sverige. Vi är en ideell förening som har till uppgift att främja apotekens branschintressen. Vår verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning. Föreningens tio medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige. styrelsen består av medlemsföretagens verkställande direktörer.

Stadgar för Sveriges Apoteksförening»

 

 

Servicebolag

Till Sveriges Apoteksförening har vi knutit ett helägt dotterbolag SA Service AB som utför tjänster åt föreningens medlemmar. SA Service ABs styrelse består av samma tio ledamöter som Sveriges Apoteksförening.

Personal
Johan Wallér, verkställande direktör
Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg
Björn Falkenhall, chefsekonom
Fredrik Boström, chefsfarmaceut

Vad får du för din serviceavgift? (PDF) »