Äntligen förslag om farmaceutsortiment!

28 maj, 2024 -

Läkemedelsverket har idag lämnat över sin rapport om att införa ett farmacuetsortiment till regeringen. Ett farmaceutsortiment innebär att läkemedel som idag är receptbelagda kan säljas utan recept men med särskild rådgivning på apotek. På så sätt ökar tillgängligheten till läkemedel..

Läs vidare

TLV föreslår inhalationsvägledning på svenska apotek

19 februari, 2024 -

Idag har Tandvårds- och Läkemedelsverket, TLV, lämnat en rapport där de föreslår att regeringen går vidare med att införa den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning på apoteken. TLV konstaterar att tjänsten leder till bättre inhalationsteknik och att apoteken kan genomföra den med..

Läs vidare

Omarbetat förslag på nya distanshandelsföreskrifter

2 februari, 2024 -

I slutet av 2022 kom ett förslag på nya föreskrifter som gällde distanshandel (e-handel) med läkemedel. Sveriges Apoteksförening var en av flera remissinstanser som kom med synpunkter och kritik (läs mer om vårt remissvar här). Läkemedelsverket har efter den remissrundan..

Läs vidare

Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård

1 februari, 2024 -

Upp till att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavaren direktåtkomst till barnets hälsouppgifter i olika elektroniska källor. Det gäller t.ex. barnets recept i Nationella Läkemedelslistan. Från att barnet blir 13 år kan inte vårdnadshavaren längre ha direktåtkomst till uppgifterna…

Läs vidare

Utredningen om läkemedelsstatistik

-

Tidigare fanns uppgifter om vilka läkemedel som expedierades på apoteken tillgängliga för flera aktörer på marknaden via E-Hälsomyndigheten. Efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen gjorts kunde inte myndigheten tillhandahålla statistiken på samma sätt som tidigare. Därför tillsattes en offentlig..

Läs vidare

Sjuksköterskors rekvisitionsrätt

-

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar för sjuksköterskors rekvisitionsrätt. Under våren 2023 skickade Läkemedelsverket ut ett första förslag på remiss som vi svarade på. Efter att myndigheten hanterat inkomna remissvar skickades ett reviderat förslag ut på remiss under hösten 2023..

Läs vidare

Digitaliseringens utmaningar – vad ska apoteksfarmaceuten göra i framtiden?

18 januari, 2024 -

AI, ChatGPT, machine learning, robotar – den tekniska och digitala utvecklingen går fort. På ena sidan står teknikentusiasterna och ser något som kommer revolutionera samhället och på den andra de som målar upp utvecklingen som ett hot mot hela mänskligheten…

Läs vidare

Sista rycket i en framgångssaga

24 oktober, 2023 -

Under de senaste 2,5 åren är vi många som arbetat intensivt med försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster. Utmaningarna har varit många men framförallt har vi tillsammans lyckats åstadkomma stordåd. Nu gör vi den sista insatsen under försöksverksamheten och hoppas på en..

Läs vidare

Världsfarmaceutdagen – vi kan mer!

25 september, 2023 -

Den 25 september varje år uppmärksammas världsfarmaceutdagen av den internationella farmaceutorganisationen FIP. Årets tema är ”Apoteken stärker hälso- och sjukvården” med budskapet ”Låt farmaceuterna göra mer”. Det är något som jag verkligen instämmer i. Pandemin visade vägen I de flesta..

Läs vidare

Den blomstertid nu kommer!

22 juni, 2023 -

Juni är examenstider för många runt om i landet. Det gäller elever i grundskola och gymnasium där de flesta står inför nästa trappsteg i utbildningsväsendet men också för de som avslutat högre studier och nu ska ut i arbetslivet. Bland..

Läs vidare

Arkiv