Branschrapporter

Branschrapport 2013

1 juni, 2018 -

2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två av sina konkurrenter. Dessutom har apoteken mer intensivt arbetat för att lyfta sin roll i samhället och sin potential..

Läs vidare

Branschrapport 2012

-

2012 var sista året som klusterköparna var bundna av avtalet med staten. Summerar man branschåret 2012 ser vi en fortsatt ökning av antalet apotek, fortsatt högt förtroende från kunder som generellt är mycket nöjda med apotekens service, 300 000 kundbesök..

Läs vidare

Branschrapport 2011

-

2011 var ett år som präglades av en stor ökning av antalet nya apotek men också av vikande lönsamhetssiffror och stagnerad omsättning. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning. Attachments BR-2011-16-april-2012-5 (4 MB)

Läs vidare

Branschrapport 2010

-

2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Sveriges Apoteksförening har sammanställt unik statistik från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och..

Läs vidare