Branschrapporter

Branschrapport 2011

1 juni, 2018 -

2011 var ett år som präglades av en stor ökning av antalet nya apotek men också av vikande lönsamhetssiffror och stagnerad omsättning. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning. Attachments BR-2011-16-april-2012-5 (4 MB)

Läs vidare

Branschrapport 2010

-

2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Sveriges Apoteksförening har sammanställt unik statistik från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och..

Läs vidare