Branschrapporter

Branschrapport 2021

29 mars, 2021 -

Året 2021 präglades helt av pandemin. Stora nya kundgrupper började e-handla. Var fjärde produkt såldes genom e-handel under 2020. Trots den snabba kanalförskjutningen så ökade antalet fysiska butiker något till 1 433 öppenvårdsapotek. Rapporten innehåller ett särskilt kapitel som beskriver..

Läs vidare

Arkiv