Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Omarbetat förslag på nya distanshandelsföreskrifter

2 februari, 2024 -

I slutet av 2022 kom ett förslag på nya föreskrifter som gällde distanshandel (e-handel) med läkemedel. Sveriges Apoteksförening var en av flera remissinstanser som kom med synpunkter och kritik (läs mer om vårt remissvar här). Läkemedelsverket har efter den remissrundan..

Läs vidare

Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård

1 februari, 2024 -

Upp till att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavaren direktåtkomst till barnets hälsouppgifter i olika elektroniska källor. Det gäller t.ex. barnets recept i Nationella Läkemedelslistan. Från att barnet blir 13 år kan inte vårdnadshavaren längre ha direktåtkomst till uppgifterna…

Läs vidare

Utredningen om läkemedelsstatistik

-

Tidigare fanns uppgifter om vilka läkemedel som expedierades på apoteken tillgängliga för flera aktörer på marknaden via E-Hälsomyndigheten. Efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen gjorts kunde inte myndigheten tillhandahålla statistiken på samma sätt som tidigare. Därför tillsattes en offentlig..

Läs vidare

Sjuksköterskors rekvisitionsrätt

-

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar för sjuksköterskors rekvisitionsrätt. Under våren 2023 skickade Läkemedelsverket ut ett första förslag på remiss som vi svarade på. Efter att myndigheten hanterat inkomna remissvar skickades ett reviderat förslag ut på remiss under hösten 2023..

Läs vidare

Arkiv