Remissvar: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

3 april, 2017 -

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs hela remissvaret här

Läs vidare

Remissvar på nationella läkemedelslistan

31 mars, 2017 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss angående Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar angående ansökan om dispens för temporär behörighet

20 mars, 2017 -

Sveriges apoteksförening har skrivit ett remissvar till Läkemedelsverket angående dispens för temporär behörighet att färdigställa receptexpeditioner för apotekarstudenter. Läs remissvaret här.  

Läs vidare

Remissvar till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation från tredjeland

8 mars, 2017 -

Apoteksföreningen har svarat på Socialstyrelsens remiss angående föreskrifter om legitimation. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte.

8 april, 2016 -

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om nya föreskrifter utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

12 december, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om läkemedel för behandling av opiatberoende

10 november, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Läs hela remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om förbättrad patientsäkerhet vid generiskt utbyte

25 oktober, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har svarat på remiss angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs  remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om kostnadsfria läkemedel för barn

10 oktober, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om kostnadsfria läkemedel för barn. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

1 september, 2015 -

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten om receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Läs remissvaret här. 

Läs vidare

Arkiv