Rapporter

Vaccination på apotek- en möjlighet för Sverige

En rapport från Sveriges Apoteksförening kring nuläge och möjligheter att inkludera apotek och farmaceuter i vaccineringen av patienter i Sverige. Vaccineringen kan gälla Covid-19, Influensa eller andra vacciner inom de allmänna vaccinationsprogrammen.

Läs rapporten här.

 

Utvärdering EES-veckan 2021 – Dubbelmedicinering

Varje år genomför Sveriges Apoteksförening en fokusvecka för att öka användningen av och kunskapen kring Elektroniskt Expertstöd, EES. För 2021 var temat dubbelmedicinering – dvs. när det i kundens receptlista finns recept på två eller flera läkemedel med samma verkan.

Läs hela rapporten Utvärdering fokusveckan 2021 – Dubbelmedicinering

 

Utvärdering EES-veckan 2020 – med barnen i fokus!

Under 2020 genomfördes fokusveckan under hösten. Tema var barn och användningen av EES till den målgruppen.

Läs hela rapporten Utvärdering Fokusveckan EES 2020

 

Rapport om läkemedelslager i Sverige nu och då 

Ansvaret som försvann

Läs hela rapporten här

 

Rapport om tillgänglighet till läkemedel på apotek 

Finns mitt läkemedel på apoteket? 2019

Läs hela rapporten här

 

Utvärdering av Seniorveckan 2019

Läs hela rapporten: Utvärdering Seniorveckan 2019 – Slutrapport

 

Forskningsrapport om prissamordning på den svenska generikamarknaden 

Kostnader och risker med förlängda perioder av periodens vara? 2018

Läs hela rapporten här

 

Rapport om farmaceutiska tjänster på apotek

Hur ser det ut i andra länder? 2016

Läs hela rapporten här

 

Rapport om direktexpediering på apotek

Resultat från enkätundersökning av drygt 73 000 receptkundbesök på 148 apotek, 2015

Läs hela rapporten här