Rapporter

Rapport om tillgänglighet till läkemedel på apotek 

Finns mitt läkemedel på apoteket? 2019

Läs hela rapporten här

 

Forskningsrapport om prissamordning på den svenska generikamarknaden 

Kostnader och risker med förlängda perioder av periodens vara? 2018

Läs hela rapporten här

 

Rapport om farmaceutiska tjänster på apotek

Hur ser det ut i andra länder? 2016

Läs hela rapporten här