Färre rån på apotek under 2023

9 februari, 2024 -

Antalet rån på apotek är vanligtvis få och under 2023 var det än färre än föregående år. Tio rån rapporterades under 2023 jämfört med 27 under 2022 och 14 under 2021. Apoteken ser mycket allvarligt på varje rån som sker..

Läs vidare

Omarbetat förslag på nya distanshandelsföreskrifter

2 februari, 2024 -

I slutet av 2022 kom ett förslag på nya föreskrifter som gällde distanshandel (e-handel) med läkemedel. Sveriges Apoteksförening var en av flera remissinstanser som kom med synpunkter och kritik (läs mer om vårt remissvar här). Läkemedelsverket har efter den remissrundan..

Läs vidare

Elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvård

1 februari, 2024 -

Upp till att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavaren direktåtkomst till barnets hälsouppgifter i olika elektroniska källor. Det gäller t.ex. barnets recept i Nationella Läkemedelslistan. Från att barnet blir 13 år kan inte vårdnadshavaren längre ha direktåtkomst till uppgifterna…

Läs vidare

Utredningen om läkemedelsstatistik

-

Tidigare fanns uppgifter om vilka läkemedel som expedierades på apoteken tillgängliga för flera aktörer på marknaden via E-Hälsomyndigheten. Efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen gjorts kunde inte myndigheten tillhandahålla statistiken på samma sätt som tidigare. Därför tillsattes en offentlig..

Läs vidare

Sjuksköterskors rekvisitionsrätt

-

Sveriges Apoteksförening har lämnat in remissvar för sjuksköterskors rekvisitionsrätt. Under våren 2023 skickade Läkemedelsverket ut ett första förslag på remiss som vi svarade på. Efter att myndigheten hanterat inkomna remissvar skickades ett reviderat förslag ut på remiss under hösten 2023..

Läs vidare

Kommentar angående SvD:s artikel om välfärdsbrottslighet

31 januari, 2024 -

Idag har SvD publicerat en artikel som handlar om välfärdsbrottslighet. Artikeln tar upp ett mycket allvarligt fall då ett apotek tillsammans med närliggande vårdcentral har fuskat till sig stora belopp från det offentliga. Apoteksbranschen tar starkt avstånd från alla former..

Läs vidare

Ny rapport visar hur läkemedelsbristen slår i Europa

30 januari, 2024 -

Idag släpps en ny rapport som beskriver hur läkemedelsbristen har påverkat patienter och apotek runt om i Europa under 2023. Apotekens europeiska branschorganisation PGEU har sammanställt en enkät som gått till alla apoteksföreningar i Europa. Bristen på läkemedel är allvarlig..

Läs vidare

Digitaliseringens utmaningar – vad ska apoteksfarmaceuten göra i framtiden?

18 januari, 2024 -

AI, ChatGPT, machine learning, robotar – den tekniska och digitala utvecklingen går fort. På ena sidan står teknikentusiasterna och ser något som kommer revolutionera samhället och på den andra de som målar upp utvecklingen som ett hot mot hela mänskligheten…

Läs vidare