Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Remissvar om förbättrad patientsäkerhet vid generiskt utbyte

25 oktober, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har svarat på remiss angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs  remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om kostnadsfria läkemedel för barn

10 oktober, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om kostnadsfria läkemedel för barn. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

1 september, 2015 -

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten om receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Läs remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om smittskyddsläkemedel

13 augusti, 2015 -

Sveriges apoteksförening har svarat på remiss angående kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar på utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

17 juni, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har skrivit ett remissvar på utredningen ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd”. Läs hela svaret här. 

Läs vidare

Apoteken avvisar samtliga fyra förslag kring homeopatiska läkemedel

19 maj, 2015 -

Sveriges Apoteksförening föreslår i ett remissvar att regeringen bortser från de fyra förslag som Läkemedelsverket lagt för hur homeopatiska läkemedel ska kunna godkännas inom ramen för läkemedelslagstiftningen Istället vill apoteken att det görs en förändring i Läkemedelslagen (1992:859) i 5§..

Läs vidare

Underskattade konsekvenser för apotek i Wallströms utredning

13 februari, 2013 -

– En omreglerad apoteksmarknad behöver inte fler regleringar. Tvärtom skulle många av de utmaningar som finns lösas och branschens utvecklingspotential frigöras om apoteksaktörerna fick mer ansvar och bättre kontroll över sin verksamhet. Det blir inte minst tydligt när det kommer..

Läs vidare

Remiss med anledning av undantag från föreskrifter (TLVFS 2009:4)

22 november, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. På en övergripande nivå vill Sveriges Apoteksförening påpeka att nuvarande prissättningsmodell för generika är problematisk svårhanterlig utifrån en rad olika aspekter, vilka medför risker..

Läs vidare

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek – Dnr 581:2010/507465

13 april, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen men vill dock framföra att det inte framgår av remissen om huruvida bolag som tidigare sänt in och..

Läs vidare

Förslag till föreskrifter om ändring i Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

-

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen som öppnar en möjlighet att använda en temporär lösning för att underlätta för apoteken när det uppstår problem..

Läs vidare

Arkiv