Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning

27 oktober, 2017 -

Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS). Läs hela här.

Läs vidare

Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 juni, 2017 -

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot. -Förändringar i 24 –..

Läs vidare

Remissvar: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

3 april, 2017 -

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs hela remissvaret här

Läs vidare

Remissvar på nationella läkemedelslistan

31 mars, 2017 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss angående Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar angående ansökan om dispens för temporär behörighet

20 mars, 2017 -

Sveriges apoteksförening har skrivit ett remissvar till Läkemedelsverket angående dispens för temporär behörighet att färdigställa receptexpeditioner för apotekarstudenter. Läs remissvaret här.  

Läs vidare

Remissvar till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation från tredjeland

8 mars, 2017 -

Apoteksföreningen har svarat på Socialstyrelsens remiss angående föreskrifter om legitimation. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Sveriges Apoteksförenings remissvar på Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

18 augusti, 2016 -

Läs hela remissvaret här   Attachments Remissvar LV avgifter 18 aug 2016 (104 kB)

Läs vidare

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte.

8 april, 2016 -

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om läkemedel för behandling av opiatberoende

10 november, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Läs hela remissvaret här. 

Läs vidare

Arkiv