Glädjande med farmaceutsortiment på apotek

1 december, 2023 -

Sveriges Apoteksförening har under många år förordat att Sverige ska införa ett farmaceutsortiment på apotek. Utvalda receptfria läkemedel som enbart får säljas efter rådgivning av farmaceut. Internationellt finns flera exempel på produkter som passar för detta sortiment. Nu har Läkemedelsverket..

Läs vidare

Stort intresse för Apotekens Läkemedelssamtal

28 november, 2023 -

Mellan november 2022 och juni 2023 genomförde apoteken ett försök med den farmaceutiska tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal. 141 apotek deltog och 2 278 patienter tillfrågades om att få ta del av tjänsten och samtidigt delta i en forskningsstudie. Över hälften, 1200..

Läs vidare

Stort problem med utgångna recept

9 november, 2023 -

Många apotekskunder saknar giltigt recept. För första gången har en stickprovsundersökning på apotek genomförts som visar att över fem procent av alla efterfrågade recept inte kan expedieras eftersom har gått ut eller är slutexpedierat. Ett vanligt problem på apotek är..

Läs vidare

Sista rycket i en framgångssaga

24 oktober, 2023 -

Under de senaste 2,5 åren är vi många som arbetat intensivt med försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster. Utmaningarna har varit många men framförallt har vi tillsammans lyckats åstadkomma stordåd. Nu gör vi den sista insatsen under försöksverksamheten och hoppas på en..

Läs vidare

Apoteksföreningens chefsfarmaceut om läkemedelsbrist i ny podd

12 oktober, 2023 -

Chefsfarmaceut Fredrik Boström samtalar i ett nytt poddavsnitt om orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken. Lyssna här.

Läs vidare

Remissvar Europeiska läkemedelslagstiftningen

25 september, 2023 -

Sveriges apoteksförening har lämnat in ett remissvar avseende den reviderade europeiska läkemedelslagstiftningen, kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Då förslagen är omfattande och enbart delvis berör apoteksbranschen har vi valt att begränsa våra svar till områdena tillgänglighet och..

Läs vidare

Världsfarmaceutdagen – vi kan mer!

-

Den 25 september varje år uppmärksammas världsfarmaceutdagen av den internationella farmaceutorganisationen FIP. Årets tema är ”Apoteken stärker hälso- och sjukvården” med budskapet ”Låt farmaceuterna göra mer”. Det är något som jag verkligen instämmer i. Pandemin visade vägen I de flesta..

Läs vidare

Apoteken välkomnar höjd handelsmarginal

19 september, 2023 -

TLV har idag publicerat en rapport där de meddelar att de avser att höja apotekens handelsmarginal. Detta är nödvändigt då apotekens kostnader för att expediera recept ökat markant av faktorer som ligger utanför apotekens kontroll. Apoteken har inte heller möjlighet..

Läs vidare

Den blomstertid nu kommer!

22 juni, 2023 -

Juni är examenstider för många runt om i landet. Det gäller elever i grundskola och gymnasium där de flesta står inför nästa trappsteg i utbildningsväsendet men också för de som avslutat högre studier och nu ska ut i arbetslivet. Bland..

Läs vidare

Ny metod att mäta direktexpedieringsgraden välkomnas

9 juni, 2023 -

Regeringen har gett TLV i uppdrag att ta fram en ny metod att mäta apotekens möjlighet att expediera läkemedel. Direktexpedieringsgraden på apotek har mätts på samma sätt under lång tid. Men då omvärldsfaktorerna har förändrats under senare år har också..

Läs vidare

Arkiv